24. dubna se koná počtvrté Světový den meningitidy

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 4. 2012

Víte, že dnešní den je Světovým dnem meningitidy? Cílem je upozornit širokou veřejnost na toto zákeřné onemocnění a možnosti jeho prevence, tj. očkování.

 Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) v několika číslech:

• V roce 2011 bylo v České republice zaznamenáno celkem 65 případů onemocnění.
• Osm pacientů zemřelo, v pěti případech šlo o malé děti do 4 let.
• Smrtnost nemoci dosáhla 12,3 % (tj. nejvyšší údaj od roku 2004).
• 40 % všech případů onemocnění byly malé děti do 4 let.
• 25 % případů pak byla dospívající mládež v rozmezí 15 – 25 let.
• Může způsobit trvalé následky nebo i smrt.
• Jedinou specifickou prevencí IMO je očkování.

Invazivní meningokokové onemocnění způsobuje bakterie Neisseria meningitidis, která se usidluje v nosohltanu zdravých lidí. Podle různých odhadů se její nosičství pohybuje mezi 1 a 15 procenty populace. Zatím není známo, proč bakterie u někoho jen přebývá a u jiného vyvolá onemocnění. Ze statistik však vyplývá, že nejohroženějšími skupinami jsou malé děti do pěti let věku a dospívající mládež od 15 do 20 let. Nemoc útočí z plného zdraví a může být smrtelná v průběhu několika dnů od zpozorování prvních příznaků. Celková úmrtnost na IMO se pohybuje do 10 %. V cca 10 % případů zanechává také trvalé následky – postižení svalů, podkožní tkáně a kůže, popřípadě až ztráty částí končetin a sluchu. Ojediněle se mohou objevit i neurologické následky jako jsou obrna a epilepsie.

Příznaky IMO

„Invazivní meningokokové onemocnění je velmi zrádné nejen tím, s jakou rychlostí útočí, ale také tím, že jeho příznaky jsou zejména v počátcích značně nespecifické a snadno zaměnitelné s příznaky běžné chřipky. Mezi standardní projevy patří horečky, zvracení, malátnost, bolest hlavy a ztuhlost šíje. Přidává se světloplachost,“ vysvětluje primářka Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce MUDr. Hana Roháčová a dodává: „Bolest svalů a kloubů, především pak dolních končetin či břicha, chlad v rukou nebo abnormální barva kůže (bledost či kropenatost) mohou předznamenávat nejzávažnější formu onemocnění – meningokokovou sepsi. Jasným příznakem této nemoci je výsev červenofialových skvrn po těle, tzv. petechií.“

Důležitou prevencí je očkování

Kontaktu s původcem IMO nikdy nelze zcela zabránit. Původce onemocnění, bakterie Neisseria meningitidis, se přenáší vzduchem kapénkami nebo přímým kontaktem s osobou, která je jejím nositelem: nemocným nebo bezpříznakovým bacilonosičem (např. při líbání či pití ze stejné sklenice). Riziko nákazy přirozeně stoupá ve větších kolektivech, jako jsou školy, kina, divadla, restaurace, prostředky MHD apod. Dalšími rizikovými faktory jsou stres, fyzická únava, hektický životní styl.

„Jedinou specifickou prevencí těchto onemocnění je vakcinace,“ říká primářka Hana Roháčová. Na území České republiky se nejčastěji vyskytují dvě séroskupiny meningokoka B a C, méně často pak séroskupiny Y, W-135 a A. Přestože procento invazivních onemocnění způsobených séroskupinou Y je nízké, má séroskupina Y prvenství v nejvyšší smrtnosti, která byla v letech 1993 – 2005 v ČR 23,8 %. Séroskupiny A a W-135 jsou problémem zejména při cestách do zahraničí, protože největší riziko onemocnění séroskupinou A hrozí v tropech a subtropech a séroskupinou W-135 v arabských zemích. Proti čtyřem výše zmíněným séroskupinám se již lze dnes chránit očkováním. K dispozici jsou polysacharidové vakcíny A+C a A+C+Y+W-135, dále pak pokročilejší konjugované vakcíny samostatné jen proti séroskupině C a komplexní proti séroskupinám A, C, Y a W-135 dohromady. Hlavní výhody konjugovaných vakcín spočívají v tom, že jsou vhodné již pro děti od dvou měsíců věku (v případě séroskupiny C) a přetrvávající dlouhodobá ochrana po absolvování základního schématu očkování. Očkování proti IMO je doporučováno i Národní imunizační komisí. Vakcína proti séroskupině B by měla být uvedena na český trh přibližně na přelomu letošního roku.

Není meningitida jako meningitida

Rozlišujeme mezi několika druhy meningitid – podle toho, kdo je jejím původcem:
• Nejčastější a zároveň nejméně závažná je virová meningitida. V naprosté většině případů nezanechává trvalé následky, ačkoli rekonvalescence do plného zdraví může trvat i několik měsíců.
• Výrazně agresivnější je bakteriální meningitida, která může vést k trvalým následkům nebo i úmrtí. Neléčená může končit smrtí až v 50 procentech případů. Je však třeba rozlišovat, jaký druh bakterie je původcem onemocnění – nejčastěji to jsou:
o pneumokoky (bakterie Streptococcus pneumonie způsobující kromě jiného též zánět středního ucha, který může přejít až v pneumokokovou meningitidu),
o meningokoky (bakterie Neisseria meningitidis způsobující IMO – celosvětově 95 % případů meningokokové meningitidy a sepse způsobují séroskupiny A, B, C, Y a W-135).
• Lze se setkat také s meningitidou způsobenou plísněmi. Infekce v takových případech bývá velmi závažná a často doprovází jiné základní závažné onemocnění. Počty případů jsou však v porovnání s virovými a bakteriálními meningitidami výrazně nižší.

Světový den meningitidy

V termínu 21. – 27. dubna probíhá Evropský vakcinační týden, který má upozornit na význam očkování v prevenci výskytu nejrůznějších nemocí. Na úterý 24. dubna zároveň připadá již čtvrtý Světový den meningitidy, vyhlašovaný Mezinárodní konfederací organizací pro meningitidy. Klade si za cíl posílit povědomí veřejnosti o míře nebezpečnosti meningitid včetně meningokokových, o jejích příznacích a možnostech prevence a léčby. Včasný zásah lékařů je totiž v případě IMO zcela klíčovou podmínkou úspěšné léčby. Bohužel v některých případech ani rychle poskytnutá péče nedokáže pacienta zachránit.

Chcete-li se o očkování dozvědět více, navštivte stránky www.ockujse.cz, kde najdete maximální množství dostupných informací.

Podívejte se na nové video, s názvem "Kdybych věděl, co vím teď". Je o lidech, jejichž život zasáhlo invazivní meningokokové onemocnění. Prosíme, podělte se toto důležité video se svými blízkými, přáteli a ostatními lidmi, a pomozte zajistit šíření informací o tomto zákeřném onemocnění.