13. říjen je Mezinárodním dnem metastatické rakoviny prsu

Autor: redakce | Zpravodaj | 12. 10. 2017

Happeningem na Vyšehradě vyjádřily pacientské organizace podporu pacientkám s metastatickou rakovinou prsu

Praha, 13. října 2017  (Ústav lékového průvodce) – Evropská koalice proti rakovině prsu Europa Donna připomíná 13. říjen jako Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu „Hlas pacientek“ se k tomuto dni poprvé připojila a 13. října 2017 uspořádala v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem akce bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí.  

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Současné možnosti moderní onkologické léčby, šíření povědomí o prevenci i včasná diagnostika přispěly k tomu, že mnoho žen s rakovinou prsu v raném stádiu dosáhne na dlouhodobou remisi onemocnění či je lze dokonce považovat za vyléčené. Podle statistik se ale skoro 30 % žen rakovina prsu vrátí, bohužel již v posledním – metastatickém – stádiu. V metastatickém stadiu se nádor z prsu rozšíří i do dalších orgánů.

Podle Národního onkologického registru se v České republice s metastatickou formou rakoviny prsu v roce 2017 léčí cca 3370 žen. Díky novým možnostem léčby dochází k prodlužování kvalitního života pacientek a můžeme tak mluvit o chronickém onemocnění. Nezávislá platforma Hlas pacientek se snaží upozorňovat na potřeby a přání pacientek, mnohdy nazývaných „neviditelné ženy“.

„Snahou platformy Hlas pacientek je pomoci ženám s metastatickou rakovinou prsu. Chceme, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčebné, psychologické i sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly žít svůj běžný život co nejlépe a nejkvalitněji,“ říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, organizace, která zastřešuje 47 pacientských organizací z celé České republiky.

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu proběhl v parku na Vyšehradě, na území Královské a knížecí akropole. „Vyšehrad je magickým místem, kde se potkávají pověsti, historie i současnost. Jsou zde stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti. Je místem pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. Právě zde, podle pověsti, věštila bájná kněžna Libuše Praze slávu. Libuše byla silnou ženou. Stejně tak silnými ženami jsou i pacientky s metastatickou rakovinou prsu,“ doplňuje Eva Knappová.

 

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017 pod patronací Ústavu lékového průvodce, z.ú. a jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální.