1. prosince – Světový den boje proti AIDS. HIV pozitivních lidí v ČR každoročně přibývá, ZP MV ČR na jejich léčbu loni vydala téměř 55 milionů Kč

Praha 23. listopadu 2017  (ZP MV ČR) – V roce 2016 vzrostl výrazně počet nově zachycených případů infekce HIV v České republice, jak uvedl Český statistický úřad. Celkem bylo zjištěno 286 nových případů. Rostoucí trend je pozorován od roku 2002 a současné počty představují téměř šestinásobek tehdejšího stavu.1 Celorepublikovým statistikám se podobají i meziroční srovnání Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). Ta na léčbu pojištěnců s HIV infekcí v roce 2016 vydala o 13,5 milionu Kč více než v roce předchozím.

Podle nejnovějších statistik ZP MV ČR počet jejích klientů s infekcí HIV meziročně vzrostl o 42 osob. „Šestadvacetiprocentnímu nárůstu počtu klientů s HIV odpovídají i rostoucí náklady na jejich léčbu. Zatímco v roce 2015 jsme na léčení vynaložili 41,3 milionu Kč, v minulém roce to bylo již 54,8 milionu Kč, z toho léčiva stála téměř 50,6 milionu Kč. V souvislosti s uvedenými statistikami je však nutné zmínit, že se jedná o HIV pozitivitu. Pojištěnce s již rozvinutým onemocněním AIDS nelze v naší databázi identifikovat,“ uvádí Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Největší zastoupení pojištěnců ZP MV ČR s HIV bylo v obou sledovaných letech ve věkové kategorii 35 až 39 let. V roce 2015 tvořila 18 %, o rok později 21,6 %. Mezi diagnostikovanými převažují muži, a to ve všech věkových skupinách. V roce 2016 jich bylo celkem 179, žen pouze 24. Z hlediska regionů dominuje v počtu HIV pozitivních jednoznačně Praha. Ze všech okresů odsud v obou sledovaných letech pocházelo zhruba 34 % pojištěnců ZP MV ČR s HIV. Druhou pozici zaujímá Brno – 10 % v roce 2016, 12 % v roce 2015.

 

HIV pozitivní neznamená AIDS

HIV neboli Human Immunodeficiency Virus je virus, který napadá jen lidský organismus a způsobuje deficit v imunitním systému, čímž omezuje jeho funkci.2 Virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, nicméně ne u každého HIV pozitivního člověka se AIDS rozvine. HIV napadá buňky CD4, které mají na starost imunitní obranu, AIDS je pak stavem s velmi nízkým počtem těchto buněk doprovázený určitými infekcemi, nádory, syndromem chátrání nebo postižením mozku.2,3

 

Léčba je celoživotní

První případ viru byl v lidském těle zaznamenán v Demokratické republice Kongo v roce 1959. První lék proti AIDS pak vznikl v roce 1987. V současné době se dá onemocnění léčit, ale ne zcela vyléčit. Léčba dokáže HIV pozitivním lidem prodloužit kvalitní část života, protože zpomalí množení viru HIV v organismu. Pacienti musí léky užívat denně po zbytek života. A to nikoli jeden, ale hned kombinaci několika léků, protože proti jednomu druhu medikamentu by si virus rychle vytvořil rezistenci.4

 

Zdroje:

  1. http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2016/Tiskova_zprava_NRL_pro_HIV_AIDS_Trendy_vyvoje_a_vyskyt_HIV_AIDS_v_CR_v_roce_2016.pdf

  2. http://www.hiv-prevence.cz/co-je-hiv.html

  3. http://www.hiv-prevence.cz/co-je-aids-rozdily-hiv-a-aids.html

  4. http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/infoLISTY_prosinec.pdf

 


ZP MV ČR působí na českém trhu nepřetržitě 25 let a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017.